Для дому Для компанiй
1588
(067)
(050)
210-1588
для стаціонарних
Акти порушень

​Що таке акт порушення? Як виявляються порушення та у яких випадках складаються акти порушень?

Згідно з п. 37 Правил користування електричною енергією для населення (ПКЕЕН) ДТЕК Київські електромережі має здійснювати нагляд за засобами обліку електричної енергії своїх клієнтів-фізичних осіб.

Якщо під час контрольного огляду представником ДТЕК Київські електромережі було виявлено порушення клієнтом Правил користування, складається акт, який підписує представник ДТЕК Київські електромережі та клієнт. Один примірник акту передається клієнтові, інший залишається у представника ДТЕК Київські електромережі. Клієнт має право внести до акта свої зауваження. Окрім опису виявленого порушення, в акті зазначається також дата проведення засідання комісії з розгляду актів про порушення.

У разі відмови клієнта підписувати акт, в ньому робиться відповідна позначка. В цьому випадку акт вважається дійсним, якщо його підписали три представники ДТЕК Київські електромережі.

Якщо другий екземпляр акту про порушення в день його складання не вручено, то він та запрошення на комісію з розгляду актів порушення надсилається клієнту поштою.

Клієнта інформують про час та дату засідання комісії не пізніше, ніж за 20 календарних днів.

Порушення ПКЕЕН, у результаті виявлення яких складається акт порушення:

 1. Пошкодження або відсутність на приладах обліку пломб з відбитками тавр про повірку приладів обліку, тавр ДТЕК Київські електромережі або індикаторів;
 2. Пошкодження приладів обліку (розбите скло, пошкодження цілісності корпусу тощо) або інші дії клієнта, які призвели до зміни показань приладів обліку (фіксація індикатором впливу постійного (змінного) магнітного або електричного полів, використання фазозсувного трансформатора тощо);
 3. Самовільне підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі поза приладом обліку;
 4. Самовільне підключення до електропостачання після відключення працівниками ДТЕК Київські електромережі;
 5. Використання «штучного нуля», що призвело до споживання не облікованої електричної енергії.

Як відбувається засідання комісії з розгляду актів порушення? Які документи потрібні клієнтові, щоб взяти участь у засіданні?

Акт про порушення ПКЕЕН розглядається комісією, яка складається не менше, ніж з трьох представників ДТЕК Київські електромережі. Засідання комісії проходить за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка (Мельникова), 31, каб. 505.

Основне завдання комісії — на основі акту порушення визначити обсяг недоврахованої електричної енергії та суму завданих клієнтом збитків. Розрахунки здійснюються відповідно до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04.05.2006 №562, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2006 за №782/12656.

Клієнт має право бути присутнім на засіданні комісії. Для цього він обов’язково повинен мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт). Якщо на комісії буде присутній уповноважений представник клієнта, то з собою потрібно мати довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Додатково при собі клієнту (представнику клієнта) необхідно мати:

 1. оригінал акту про порушення ПКЕЕН;
 2. оригінал договору про користування електроенергією;
 3. останній акт збереження пломб на приладі обліку;
 4. акт технічної перевірки приладу обліку;
 5. інші документи, які стосуються порушення.
   

Які будуть результати розгляду акту порушення комісією?

Рішення комісії з розгляду актів порушення оформлюється протоколом і набирає чинності з дня вручення копії протоколу клієнту. Разом із протоколом клієнтові надається розрахунок обсягів недоврахованої електричної енергії та/або збитків та рахунок на їх сплату.

Клієнт має сплатити рахунок за актом порушення протягом 30 календарних днів від дня отримання рахунка.

У разі несплати рахунка клієнтом, ДТЕК Київські електромережі має право звернутися з позовом до суду та припинити постачання електричної енергії після прийняття судом рішення на користь ДТЕК Київські електромережі. Якщо у акті порушення зафіксовано випадок самовільного підключення клієнтом до електромереж, ДТЕК Київські електромережі має право припинити постачання електричної енергії негайно без необхідності звертатися до суду (п. 53 ПКЕЕН).

Порядок відклбченння сможивача від електромереж у разі несплаты.

На підставі п. 7.5 Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі – Правила) затверджених постановою НКРЕ від 14.03.2018 №312, у разі заборгованості з оплати  за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником припинення повністю або частково постачання електричної енергії споживачу здійснюється за умови попередження  споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення із урахуванням вимог, встановлених п. 7.3 Правил.

Згідно п.7.8 Правил після отримання повідомлення про припинення електропостачання споживач зобов’язаний ужити комплекс заходів, спрямованих на запобігання травматизму, загибелі людей та тварин, пошкодженню обладнання, негативним екологічним та іншим наслідкам.

Згідно п.4.4  Правил датою здійснення оплати за виставленим платіжним документом є дата, на яку оплачена сума коштів зараховується на поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника.

Відповідно до п.5.2.6 Правил постачальник електричної енергії не несе відповідальності за майнову шкоду, заподіяну споживачу або третім особам внаслідок припинення або обмеження електропостачання, здійсненого у порядку, встановленому цими Правилами.

 

 
1
Виявлено порушення клієнтом Правил роздрібного ринку електроенергії
 
2
Складено акт порушення ПКЕЕН
 
3
Клієнту видано акт порушення ПКЕЕН та запрошено на засідання комісії з розгляду актів порушення
 
4
Проведено засідання комісії з розгляду акту порушення ПКЕЕН, на якому розраховано обсяг недоврахованої електричної енергії та/або завданих збитків і видано рахунок клієнтові на їх сплату
 
Наскільки корисна ця стаття?
Надзвичайно
корисна
Дуже
корисна
Частково
корисна
Не дуже
корисна
Абсолютно
марна

Чому ця стаття не є корисною? Яку інформацію потрібно додати?

Оберіть потрібний варіант зі списку нижче або поставте відмітку навпроти пункту "Інше", щоб вказати конкретні недоліки цієї статті.

(не обов'язково)
 

Ми отримали Ваш відгук про статтю. Дякуємо!