Для дому Для компанiй
1588
(067)
(050)
210-1588
для стаціонарних
Акти порушень

Що таке акт порушення? Як виявляються порушення та у яких випадках складаються акти порушень?

Згідно з п.3.3 Правил користування електричною енергією (ПКЕЕ) представники ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» зобов’язані регулярно здійснювати контрольний огляд та технічну перевірку засобів обліку електричної енергії своїх клієнтів ‐ юридичних осіб. Якщо під час таких візитів виявлено порушення ПКЕЕ або умов договору, на місці порушення у присутності представника клієнта оформлюється акт про порушення.

В акті зазначається зміст виявленого порушення та дата проведення комісії з розгляду актів. Акт підписується представником ДТЕК Київські електромережі та представником клієнта. Акт складається в двох примірниках, один з яких залишається у клієнта.

У разі відмови клієнта підписати акт, в ньому робиться запис про відмову. У такому разі акт вважається дійсним, якщо він підписаний не менше ніж трьома уповноваженими представниками ДТЕК Київські електромережі.

Якщо з певних причин другий екземпляр акту про порушення не вручено клієнтові у день його складання, то акт (а також запрошення на засідання комісії з розгляду актів порушення) надсилається клієнтові поштою.

Клієнта інформують про час та дату засідання комісії не пізніше, ніж за 5 робочих днів.

Порушення ПКЕЕ, у результаті виявлення яких складається акт порушення:

  1. порушення цілісності пломб, пломбувального матеріалу, гвинтів, на яких закріплено пломбувальний матеріал, відсутності на приладах обліку пломб, пошкодження або відсутності індикаторів;
  2. пошкодження приладів обліку (розбите скло, пошкодження цілісності корпусу тощо) або інші дії клієнта, які призвели до зміни показань приладів обліку (фіксація індикатором впливу постійного (змінного) магнітного або електричного полів (у разі підтвердження факту встановлення та передачі на збереження споживачу цього індикатора), використання фазозсувного трансформатора тощо);
  3. самовільне підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі ДТЕК Київські електромережі;
  4. підключення до електричної мережі (що не є власністю ДТЕК Київські електромережі) електроустановок, струмоприймачів або електропроводки поза розрахунковими приладами обліку електричної енергії;
  5. підключення на окремих площадках вимірювання електроустановок або струмоприймачів (не передбачених проектом) розрахунки за якими мають здійснюватися за іншою тарифною групою, ніж установлено для цієї площадки вимірювання.

Як відбувається засідання комісії з розгляду актів порушення? Які документи потрібні клієнтові, щоб взяти участь у засіданні?

Акт про порушення ПКЕЕ розглядається комісією, яка складається не менше, ніж з трьох представників ДТЕК Київські електромережі. Засідання комісії проходить за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка 31, (Мельникова, 31)  каб. 505.

Основне завдання комісії — на основі акту порушення визначити обсяг недоврахованої електричної енергії та суму завданих клієнтом збитків. Розрахунки здійснюються відповідно до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04.05.2006 №562, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2006 за №782/12656.

Представник клієнта-юридичної особи має право бути присутнім на засіданні комісії з розгляду актів порушення. Для цього він обов’язково повинен мати з собою документ, що посвідчує його особу (паспорт) та документ, який підтверджує повноваження (наказ або протокол про призначення довіреної особи, завірений підписом керівника та печаткою компанії).

Додатково з собою представникові клієнта необхідно мати такі документи:

  1. оригінал акту про порушення ПКЕЕ;
  2. оригінал договору про постачання електроенергії з додатками;
  3. останній акт про збереження пломб на приладах обліку;
  4. акт технічної перевірки приладів обліку;
  5. інші документи, які стосуються порушення.
Відсутність клієнта на засіданні комісії не позбавляє компанію ДТЕК Київські електромережі права прийняти рішення без участі клієнта.

Які будуть результати розгляду акту порушення комісією?

Рішення комісії з розгляду актів порушення оформлюється протоколом і набирає чинності з дня вручення копії протоколу клієнту. Разом із протоколом клієнтові надається розрахунок обсягів недоврахованої електричної енергії та/або збитків та рахунок на їх сплату.

Клієнт має сплатити рахунок за актом порушення протягом 30 календарних днів від дня отримання рахунка. У разі несплати рахунка ДТЕК Київські електромережі має право припинити електропостачання клієнту.

Клієнт має право оскаржити рішення комісії в суді. У разі звернення до суду впродовж 10 робочих днів з дня вручення протоколу клієнтові, клієнт має право не сплачувати виставлені рахунки до вирішення спірних питань у судовому порядку. У цьому випадку клієнт впродовж 10 робочих днів з дня вручення протоколу (до прийняття рішення ДТЕК Київські електромережі про обмеження або відключення електропостачання) надає відповідну заяву до центру обслуговування клієнтів ДТЕК Київські електромережі та копію зареєстрованої в канцелярії суду позовної заяви.
 
1
Виявлено порушення ПКЕЕ з боку клієнта
 
2
Складено акт порушення ПКЕЕ
 
3
Клієнту видано акт порушення ПКЕЕ та запрошено на засідання комісії з розгляду актів порушення
 
4
Проведено засідання комісії з розгляду акту порушення ПКЕЕ, на якому розраховано обсяг недоврахованої електричної енергії та/або завданих збитків і видано рахунок клієнтові на їх сплату