Для дому Для компанiй
1588
(067)
(050)
210-1588
для стаціонарних
Питання-Відповідь

Як виконується розрахунок втрат в електричних мережах


Згідно з наказом Міненерговугілля України від 21.06.2013 №399 «Про затвердження нормативного документа «Методичні рекомендації визначення технологічних витрат електричної енергії в трансформаторах і лініях електропередавання» (надалі Методичні рекомендації) з 01.01.2014 набули чинності Методичні рекомендації. 

Методичні рекомендації введено на заміну Методики по визначенню втрат електроенергії в трансформаторах і лініях електропередач (надалі Методика), затвердженої заступником Міністра енергетики України, головний державний інспектор України з енергетичного нагляду Дарчуком В.А. 18 лютого 1998 р. 

Згідно з п. 6.23 глави 6 розділу ХІІІ Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №311, розрахунок обсягу технологічних втрат електричної енергії в мережах споживача (основного споживача) здійснюється відповідно до методичних рекомендацій, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі. 
 

Враховуючи викладене розрахунок втрат має проводитися згідно з вимогами Методичних рекомендацій.
Постачальник визначає розрахунковим шляхом обсяги втрат електричної енергії в технологічних електричних мережах Споживача автоматично щомісяця за даними споживання активної та реактивної електричної енергії згідно з пунктами Методичних рекомендацій у випадках, визначених Правилами роздрібного ринку електричної енергії та Кодексом комерційного обліку електричної енергії:
встановлення розрахункових засобів обліку Споживача не на межі розподілу балансової належності електромереж;
використання технологічних електричних мереж Споживача для передачі електричної енергії субспоживачам або для транзиту електричної енергії в мережі електропередавальної організації.

Обсяг спожитої Споживачем електроенергії визначається  шляхом збільшення (зменшення) обсягів електричної енергії за показами розрахункових засобів обліку, на величину обсягів розрахункових втрат електроенергії на ділянці електричної мережі (з урахуванням трансформаторів) виключно від межі балансової належності Споживача до місця встановлення розрахункових засобів обліку.

Обсяги втрат електричної енергії в технологічних електричних мережах  Споживача , які використовуються для розподілу та/або транспортування електричної енергії, визначені відповідно до Методичних рекомендацій, до надання основним Споживачем погодженого в установленому порядку кошторису витрат на утримання технологічних електричних мереж, згідно з пунктом 2.5.6 Правил роздрібного ринку електричної енергії, покладаються на основного Споживача.

Якщо між точкою вимірювання та точкою обліку знаходяться технологічні електричні мережі інших суб’єктів господарювання, обсяг електричної енергії визначений згідно показів засобу обліку Споживача зменшується на величину втрат електроенергії в цих мережах.
 
Основні відмінності Методичних рекомендацій та Методики
Методика
втратила чинність
Методичні рекомендації
набули чинності з 01.01.2014
Можливо визначати щомісячний обсяг втрат використовуючи:
1. Спрощений розрахунок втрат електроенергії в проводах та кабельних лініях виходячи з даних економічної густини струму.
2. Фіксований відсоток втрат (в трансформаторах і лініях), зазначений в договорі, визначений на підставі прогнозованого середньомісячного споживання електричної енергії, заявленого споживачем. 
Втрати в елементах електричної мережі розраховуються щомісячно виключно за даними споживання поточного місяця.
Кількість годин роботи елемента в розрахунковому періоді визначалася як добуток кількості годин роботи за добу на кількість робочих днів за місяць. Кількість годин роботи елемента в розрахунковому періоді визначається як добуток кількості робочих днів за місяць на 24 години. Для врахування не рівномірності навантаження протягом доби введено поняття «коефіцієнта форми графіка навантаження  », який приймають за таблицями 7.1 – 7.3 Методичних рекомендацій.
Враховуються лише кліматичні втрати активної енергії в ПЛ на корону в лініях напругою 220 кВ і вище Крім кліматичних втрат активної енергії в ПЛ, які обумовлені короною (в лініях напругою 220 кВ і вище), розраховуються втрати пов’язані з недосконалістю ізоляції ПЛ (для ПЛ напругою 6 кВ і вище).
Втрати електроенергії в ізоляції кабельних ліній не враховувалися. Розраховуються втрати електроенергії в КЛ, які обумовлені недосконалістю ізоляції КЛ (для КЛ напругою 6 кВ і вище). При визначенні обсягу втрат необхідно враховувати термін експлуатації кабелів.
Враховувався лише опір ПЛ При розрахунку втрат в ПЛ, у разі встановлення на ПЛ високочастотного загороджувача зв’язку, його активний опір додається до опору ЛЕП, на якій він встановлений (для ліній напругою 110 кВ і вище).
Втрати електроенергії в реакторах не враховувалися Розраховуються втрати електричної енергії в реакторах (в трифазних групах струмообмежувальних реакторів та в шунтувальних реакторах.
Втрати електричної енергії у внутрішніх мережах багатоповерхових житлових (офісних) будинків не розраховувалися Розраховуються втрати електричної енергії у внутрішніх мережах багатоповерхових житлових (офісних) будинків.
 

На виконання вимог Методичних рекомендацій, за наявності обладнання зазначеного в п.4-7 вище наведеної таблиці, споживач додатково має надати наступні дані:

  • за п.4 дані щодо року введення в експлуатацію КЛ напругою 6 кВ і вище (привертаємо Вашу увагу, що дата укладення договору не завжди співпадає з датою введення в експлуатацію обладнання);
  • за п.5 паспортні дані високочастотного загороджувача, у разі не подання паспортних даних використовуються довідникові дані;
  • за п.6 паспортні дані реакторів, у разі не подання паспортних даних використовуються довідникові дані;
  • за п.7 інформацію надають балансоутримувачі (експлуатуючі організації) багатоповерхових житлових (офісних) будинків в наступному обсязі: довжину, марку кабелю (проводу) нерозгалгудженої частини кожного стояка; довжину, марку кабелю (проводу) розгалгудженої частини кожного стояка; кількість квартир (офісів) приєднаних до стояка; кількість лічильникв і-го типу та паспортні дані щодо втрат електричної енергії в лічильниках і-го типу; кількість контактних з’єднань на відгалуженнях до лічильників; опір контактного з’єднання.
Наскільки корисна ця стаття?
Надзвичайно
корисна
Дуже
корисна
Частково
корисна
Не дуже
корисна
Абсолютно
марна

Чому ця стаття не є корисною? Яку інформацію потрібно додати?

Оберіть потрібний варіант зі списку нижче або поставте відмітку навпроти пункту "Інше", щоб вказати конкретні недоліки цієї статті.

(не обов'язково)
 

Ми отримали Ваш відгук про статтю. Дякуємо!