Для дому Для компанiй
1588
(067)
(050)
210-1588
для стаціонарних
Режими споживання

​​

Про обсяги очікуваного споживання

ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" до початку кожного наступного року, згідно з Кодексом систем розподілу, Правилами роздрібного ринку електричної енергії та договором про надання послуг з розподілу електричної енергії, в обумовлені терміни (до 1 вересня) приймає від клієнтів відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії в наступному році з помісячним (поквартальним) їх розподілом.

Для цього клієнт має заповнити та надати до центру обслуговування клієнтів ДТЕК Київські електромережі у термін до 1 вересня заповнений документ - Продовження Додатка 12, в одному примірнику, завірений підписом та печаткою організації (у разі використання).

У разі ненадання клієнтом зазначених відомостей у встановлений термін обсяги очікуваного споживання на наступний рік установлюються ДТЕК Київські електромережі за фактичними обсягами споживання у відповідних періодах поточного року, що минули, та у відповідних періодах минулого року, які відповідають майбутнім періодам поточного року.

Наразі, тимчасово, можливість дистанційного внесення обсягів очікуваного споживання електричної енергії реалізовано у веб-сервісі «Особистий кабінет» у разі, якщо обраним електропостачальником є ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ». Там також можна переглянути діючі на даний час обсяги очікуваного споживання електричної енергії на поточний рік (розділ «Договори та документи -> Ліміти споживання»).

Пропонуємо клієнтам у разі потреби отримати доступ та користуватися веб-сервісом дистанційно без відвідування ЦОК.

Про граничні величини споживання електричної потужності

Згідно з Порядком постачання електричної енергії, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.99 №441 (зі змінами та доповненнями), договірні (граничні) величини споживання електричної потужності встановлюються для клієнтів з приєднаною потужністю 150 кВт і більше та середньомісячним обсягом споживання 50 тис. кВтг і більше, в межах сумарної дозволеної потужності усіх струмоприймачів та виходячи з режиму роботи Об’єднаної Енергетичної Системи України.

Договірні (граничні) величини споживання електричної потужності ДТЕК Київські електромережі встановлює для клієнтів поквартально (окремо для кожної площадки вимірювання з приєднаною потужністю 150 кВт і більше та середньомісячним обсягом споживання 50 тис. кВтг і більше) на основі обсягу очікуваного споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий період та даних клієнта щодо вимірів активного електричного навантаження у відповідний режимний день (І, IV квартал – за даними зимових режимних вимірів, ІІ, ІІІ квартал – за даними літніх режимних вимірів).

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України щомісячно встановлює ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" завдання щодо виконання встановлених граничних рівнів споживання електричної енергії та потужності для м.Києва. В межах зазначених величин для споживачів електроенергії ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" визначає граничні величини споживання електричної потужності в години максимуму енергосистеми.

ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", виходячи з заданих Міністерством енергетики та вугільної промисловості України граничних рівнів споживання, формує для затвердження КМДА та Держенергонаглядом баланс розподілу граничної величини споживання електричної потужності в години максимуму навантаження Об’єднаної Енергетичної Системи України, з урахуванням відповідного дефіциту потужності.

Періоди контролю максимумів навантаження (окремо на ранкові та вечірні години) встановлюються Центральним РДЦ для клієнтів в залежності від розрахункового періоду:

Розрахунковий період

Періоди контролю

Ранок

Вечір

Січень

08:00 - 10:00

17:00 - 21:00

Лютий

​08:00 - 10:00

​17:00 - 21:00

Березень

08:00 - 10:00

​18:00 - 22:00

Квітень

08:00 - 10:00

18:00 - 22:00

​Травень

​08:00 - 11:00

​20:00 - 23:00

Червень

08:00 - 11:00

20:00 - 23:00

Липень​

​08:00 - 11:00

​20:00 - 23:00

Серпень​

08:00 - 11:00

​20:00 - 23:00

Вересень​

08:00 - 10:00

18:00 - 22:00​

Жовтень​

08:00 - 10:00​

18:00 - 22:00​

Листопад​

08:00 - 10:00​​

17:00 - 21:00​

Грудень​

08:00 - 10:00​​

17:00 - 21:00​

Особливості для клієнтів, які споживають електричну енергію за вільними цінами (договори про постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом).

Ви маєте право щокварталу подавати до ДТЕК Київські електромережі заяву про очікувані величини споживання електричної потужності у години максимального навантаження енергосистеми на відповідні розрахункові періоди. 

Для цього пропонуємо звернутися до центру обслуговування клієнтів ДТЕК Київські електромережі з відповідною заявою.

Бланк заяви на встановлення граничних величин потужності 
Зразок заповнення заяви на встановлення граничних величин потужності 


Про зміни граничних величин споживання електричної потужності

За бажанням клієнти можуть скористатися правом зміни діючої граничної величини споживання на розрахунковий період згідно з Порядком постачання електричної енергії, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.99 №441 (зі змінами та доповненнями).

Клієнт має право протягом розрахункового періоду звернутися до ДТЕК Київські електромережі із заявою щодо зміни граничної величини споживання. Коригування граничної величини споживання на поточний розрахунковий період проводиться за умов:

1. Зміни обсягу очікуваного споживання електричної енергії на розрахунковий період або проведення позачергового режимного дня
2. Подання заяви про очікувані величини споживання електричної потужності у години максимального навантаження енергосистеми на розрахунковий період.

Процедура проведення вимірів електричного навантаження в режимний день

Процедура проведення вимірів електричного навантаження (зимові режимні виміри - третя середа грудня, літні режимні виміри - третя середа червня) установлена наказом №7 Міністерства палива та енергетики України від 15.01.2008 «Про затвердження Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день».

Вимірювання електричного навантаження в режимні дні проводиться клієнтом, проте ДТЕК Київські електромережі має право направити представника для контролю їх проведення у вибіркові години доби.

За результатами проведених вимірів електричного навантаження та згідно з:

Клієнти оформлюють та надають до ДТЕК Київські електромережі або надсилають письмово Укрпоштою до 1 січня (зимові виміри) або до 1 липня (літні виміри) такі документи:

​1)
Протокол вимірів добового
активного електричного навантаження

Зразок заповнення
протоколу

2)
Добовий графік
активного навантаження

Зразок заповнення
графіку

3)
Зведена відомість результатів вимірів активного електричного навантаження

Зразок заповнення
відомості

4)
Протокол вимірів добового
реактивного електричного навантаження (споживання та генерація)

Зразок заповнення
протоколу

5)
Добовий графік
реактивного електричного навантаження

Зразок заповнення
графіку

6)
Зведена відомість результатів вимірів споживання та генерації реактивної потужності

Зразок заповнення
відомості

7)
Протокол вимірів фактичної реактивної потужності включених компенсувальних установок (КУ)

Зразок заповнення
протоколу

8)
Зведена відомість результатів вимірів фактичної
реактивної потужності увімкнених батарей
статичних конденсаторів (БСК)

Зразок заповнення
відомості

9)
Відомість потужностей
компенсувальних установок споживачів
(потрібно надавати тільки у грудні)

Зразок заповнення
відомості

Кількість та терміни проведення режимних вимірів електричного навантаження впродовж розрахункового року визначаються згідно з Кодексом систем розподілу, затвердженим згідно з Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, та Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №312.

Проведення позачергових вимірів активного навантаження для коригування договірних величин споживання електричної потужності

При проведенні позачергових вимірів в узгоджений з клієнтом день (бланк звернення та зразок його заповнення), клієнт проводить необхідні вимірювання, оформлює результати у вигляді:

та надає ці документи способами, зазначеними у Процедурі проведення вимірів електричного навантаження в режимний день, для подальшого проведення коригування граничних величин споживання електричної потужності.