Для дому Для компанiй
1588
(067)
(050)
210-1588
для стаціонарних
Оплата

Розрахунки за спожиту електричну енергію юридичним особам-споживачам електричної енергії здійснюються на підставі Правил користування електричною енергією (ПКЕЕ) та відповідно до умов договору про постачання електричної енергії.

Розрахунковим періодом для визначення обсягу спожитої електричної енергії  приймається  місяць з певного числа попереднього місяця до такого ж числа розрахункового місяця (дата проведення розрахунків обумовлюється в п. 1 Додатку 2 до договору).

Як визначається обсяг спожитої клієнтом електроенергії протягом розрахункового періоду?

Обсяги електричної енергії, які підлягають оплаті, визначаються за показаннями розрахункових засобів обліку електричної енергії про її фактичне споживання за винятком випадків, передбачених ПКЕЕ, а саме:

 1. Якщо клієнтом протягом 2 розрахункових періодів знижена середня фактична величина споживання електричної потужності та/або обсяг споживання електричної енергії в окремій точці розрахункового обліку, нижче мінімально допустимого рівня завантаження схеми обліку, то обсяг спожитої електроенергії, визначеним Додатком 4А «Перелік об’єктів Споживача» до Договору, після  закінчення повного розрахункового періоду від дати надання клієнту Акту про приведення розрахункового обліку у відповідність до вимог нормативно-технічних документів.
 2. Якщо умови температурного режиму в місці встановлення засобу обліку не відповідають визначеним Правилам улаштування електроустановок (ПУЕ) та/або паспортним даним засобів обліку вимогам температурного режиму експлуатації засобів обліку у зимовий період (грудень, січень, лютий), обсяг спожитої електричної енергії збільшується на 5% у порівнянні з обсягом, визначеним за фактичними показаннями цього засобу обліку.
 3. Якщо клієнтом порушено Правила користування електричною енергією (ПКЕЕ) в частині обліку електричної енергії або стану утримання розрахункових засобів обліку, вартість необлікованої електроенергії розраховується за тарифами, що діяли у періоді, за який здійснюється перерахунок спожитої електроенергії.
 4. У разі тимчасового порушення розрахункового обліку електричної енергії не з вини клієнта обсяг електричної енергії, використаної клієнтом з першого дня поточного розрахункового періоду, у якому було виявлено порушення обліку, або часу та дня, зафіксованого засобом обліку до дня відновлення розрахункового обліку, визначається на підставі:
  • показань технічних (контрольних) засобів обліку, стан яких відповідає вимогам ПУЕ і Держстандарту, за умови наявності таких;
  • розрахунків за середньодобовим обсягом споживання електроенергії попереднього розрахункового періоду до порушення розрахункового обліку, якщо достовірно відомо початок періоду порушення;
  • розрахунків за середньодобовим обсягом споживання електричної енергії наступного після відновлення розрахункового обліку періоду.
 5. Якщо розрахункові засоби обліку встановлені не на межі розподілу балансової належності електромереж значення обсягу електричної енергії, визначеного за показаннями такого засобу обліку, приводяться до відповідної межі балансової належності електромереж, а саме, втрати електричної енергії на ділянці мережі від межі розподілу до місця встановлення розрахункових засобів обліку відносяться на рахунок організації, на балансі якої перебуває зазначена ділянка мережі.
 6. За наявності послідовного приєднання розрахункових засобів обліку клієнта та субспоживачів кількість спожитої клієнтом електричної енергії визначається як різниця між загальною сумою споживання клієнта та субспоживачів відповідно до умов договорів з ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі". Якщо до технологічних електричних мереж клієнта приєднані електроустановки інших суб’єктів господарювання, власників мереж, розрахунковий облік має бути організований клієнтом таким чином, щоб забезпечити складення балансу електричної енергії у власних технологічних мережах для проведення комерційних розрахунків.
 7. Величина технологічних втрат електричної енергії в технологічних електричних мережах клієнта, що пов’язані з передачею електричної енергії в електричні мережі інших суб’єктів господарювання, визначаються клієнтом або за домовленістю ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" розрахунковим шляхом відповідно до однолінійної схеми електропостачання. Визначені таким чином технологічні втрати електричної енергії зазначаються в Додатку 7 «Розрахунок втрат» до Договору, включаються до обсягів використання електроенергії інших суб’єктів господарювання, визначених за показаннями засобів обліку на межі балансового розподілу цих суб’єктів з наступним зменшенням обсягу електроенергії, що надійшла до електромережі клієнта – власника цих мереж.

Обсяги електричної енергії, що підлягають оплаті клієнтом підтверджуються Актом про використану електричну енергію, який клієнт надає до ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" протягом доби після закінчення розрахункового періоду.

Бланк акта про використану електричну енергію

Зразок заповнення акта про використану електричну енергію

Якщо розрахунки клієнта за використану електричну енергію здійснюються за тарифами, диференційованими за зонами доби, обсяги споживання електричної енергії в розрахунковому періоді додатково підтверджуються Актом звіряння фактичних обсягів споживання електричної енергії, який Клієнт повинен надавати до ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" протягом 10 діб після завершення розрахункового періоду.

Як визначається вартість фактично використаної у розрахунковому періоді електроенергії?

Період між датами зняття показань засобів обліку на початок та кінець розрахункового періоду прирівнюється до періоду дії тарифу в календарному місяці.

Величина коштів, які клієнт має сплатити, визначається як добуток обсягу електричної енергії, спожитої між датами зняття показань засобів обліку на тариф, який діяв на кінець розрахункового періоду./p>

Процедура здавання звітів щодо використаної електричної енергії та отримання рахунків на оплату

В дату проведення розрахунків клієнт (або його представник) повинен надавати до центру обслуговування клієнтів ДТЕК Київські електромережі акт про використану електричну енергію в розрахунковому місяці та акт приймання-передачі товарної продукції за попередній розрахунковий період.

В центрі обслуговування клієнтів за даними акта про використану електричну енергію та з урахуванням розрахункової величини втрат визначається обсяг фактично спожитої активної електроенергії та перетікання реактивної електроенергії, ця величина фіксується в Акті про приймання-передавання товарної продукції, Акті надання послуги з компенсації перетікання реактивної електроенергії, 2 примірники яких надаються клієнту. Під час відвідування центру обслуговування клієнтів в наступному розрахунковому періоді клієнт повертає по одному акту, які мають бути підписані та завірені печаткою клієнта примірнику зазначених документів.

Перевищення  договірної величини споживання електричної енергії визначається за результатами підсумків розрахункового періоду на підставі підтвердженого Сторонами Акта про використану електричну енергію. Протягом наступних календарних місяців клієнт отримує в ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" рахунок на оплату двократної вартості перевищення. Рахунок має бути оплачений до дати, зазначеної у платіжному повідомленні, і не перевищувати 5 операційних днів з дня отримання рахунка.

Під час відвідування центру обслуговування клієнт повинен мати з собою: документ, що посвідчує його особу (паспорт), а представник клієнта повинен мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт) та документ, який підтверджує повноваження (наказ або протокол про призначення довіреної особи, завірений підписом керівника та печаткою компанії).

В центрі обслуговування клієнт отримує:

 • акт приймання-передачі товарної продукції;
 • рахунок на оплату спожитої в розрахунковому місяці активної електроенергії;
 • податкову накладну;
Оплату цих рахунків клієнт має здійснити протягом 5 робочих днів з дня отримання.

Окрім цього клієнт в центрі обслуговування клієнтів отримує рахунок на оплату вартості обсягу електричної енергії заявленого на розрахунковий період за формою попередньої оплати. Цей рахунок клієнт повинен оплатити протягом перших трьох днів поточного розрахункового періоду (кінцева дата здійснення оплати зазначена в п. 2.1 Додатку 2 договору).

Реквізити рахунків ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі"