Для дому Для компанiй
1588
(067)
(050)
210-1588
для стаціонарних
Перехід ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" до стимулюючого тарифоутворення у сфері передачі і постачання електроенергії
З 1 січня 2017 року згідно з Постановою НКРЕ № 1029 від 26.07.2013 року ДТЕК Київські електромережі
планує перейти до стимулюючого регулювання цін(тарифів) електричної енергії. Завдяки цьому компанія зможе підвищити надійність електропостачання та рівень забезпечення потреб споживачів, а також покращити стан електричних мереж.

ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" проводить підготовку до переходу на стимулююче тарифоутворення. Створено Комісію з питань переходу до стимулюючого регулювання та розроблено план заходів щодо його впровадження. Перейти до стимулюючого регулювання ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" планує з 1 січня 2017 року, що дозволить залучити нові інвестиції, які в свою чергу допоможуть значно поліпшити якість надання послуг електропостачання.

Внаслідок інтенсивного збільшення електричних навантажень споживачами столиці, в середньому на 3,9%, а в центральних районах міста до 5% на рік, виникає низка проблем в електричних мережах столиці, основними з яких є:
 • недостатня пропускна здатність існуючих транзитів 110 кВ, що призводить в деяких режимах до обмеження видачі потужності ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6;
 • зниження надійності схеми електричних мереж 35-110 кВ в період ремонтних кампаній в зв'язку з відсутністю резервів;
 • наявність морально і фізично зношеного обладнання підстанцій, кабельних ліній, комутаційних апаратів. Більше 50% (5723,4 км) кабельних ліній відпрацювали 30 років і більше, 55,2% розподільних пристроїв і 65,5% трансформаторних підстанцій відпрацювали більше 25 років.

Технічний стан електричних мереж та енергетичного обладнання, необхідність у додатковій потужності для споживачів електричної енергії вимагають значних інвестицій, які можуть бути залучені тільки за умови впровадження стимулюючого регулювання - загальноприйнятого в міжнародній практиці інструменту, що забезпечує можливість реконструкції (модернізації) електричних мереж та розвиток енергетичної інфраструктури.

Перехід на стимулююче тарифоутворення дозволить реалізувати заходи, спрямовані на забезпечення безперебійного, якісного і безпечного електропостачання для споживачів.

Досвід розвинених країн свідчить про високу ефективність стимулюючого регулювання.
Наприклад, Великобританії вдалося в 2 рази скоротити витрати електророзподільних компаній і тарифи на передачу електроенергії за 15 років. У Румунії знос активів зменшився з 75% до 48% протягом 2004-2011 років.

На виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами і зобов'язань, передбачених Договором про заснування Європейського Співтовариства в частині впровадження Директиви 2009/72 / ЄС Україні необхідно вжити заходів щодо запровадження принципів стимулювання при реалізації тарифної політики.

     Для споживачів   

 • модернізація підстанцій і ліній електропередачі дозволить забезпечити споживачів необхідними потужностями, підвищити надійність електропостачання;
 • поліпщення якості послуг;
 • додаткові інвестиції в центри обслуговування клієнтів, контакт центр;
 • введення нових кліентоорієнтованих сервісів, дозволить зробити співпрацю з енергокомпаніею більш комфортною.  

     Для держави      

 • зниження рівня неплатежів в енергетичній галузі - 100% разрахунки з "Енергоринком";
 • підвищення інвестиційної привабливості галузі за рахунок прозорих механізмів тарифоутворення;
 • збільшення рівня енергобезпеки держави - залучення інвестицій дозволить модернізувати енергетичну мережу, працездатність якої зараз становить понад 50%.

​     Для компаній

 • можливість довгострокового планування;
 • можливість більш ефективного управління операційними витратами;
 • забезпечення необхідного обсягу інвестицій для відновлення технічної інфрастуктури шляхом залучення акціонерного і позикового капіталу. 

 

 

 

Нова методологія передбачає формування необхідного доходу за принципом збалансованості інтересів держави, суб'єкта природної монополії і споживачів, тобто, визначення необхідного доходу на рівні, який повинен забезпечити регульованому підприємству можливість надання своїх послуг надійним і екологічно доцільним чином і одночасно зобов'язує виконувати цільові завдання щодо підвищення якості і зниження витрат.

Голова НКРЕКП Дмитро Вовк презентував перехід на стимулюючий тарифоутворення в сфері електроенергетики. 18 листопада 2015 в українському кризовому медіа-центрі відбулася презентація Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Дмитра Вовка на тему: «Як стимулюючий тарифоутворення може змінити ринок електроенергії в Україні».
Про це повідомляється на офіційному сайті НКРЕКП 19 листопада 2015.

Мета стимулюючого регулювання -

 • проведення переоцінки активів з метою встановлення регуляторної бази активів для розрахунку регуляторної амортизації і прибутку;
 • визначення норми прибутку на рівні, достатньому для залучення необхідного обсягу інвестицій;
 • покриття обґрунтованих операційних витрат;
 • встановлення довгострокових параметрів регулювання (цільових показників якості та надійності
Нормативно-правова база для переходу та запровадження стимулюючого регулювання:
1) Закон України «Про природні монополії»; № 1682-III від 20.04.2000
2) Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 році»; № 213-р від 04.03.2015
3) Наказ фонду Державного майна України  «Про затвердження Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії»; № 293 від 12.03.2013
4) Постанова НКРЕ «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання»; № 898 від 11.07.2013
5) Постанова НКРЕ  «Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики»; № 899 від 11.07.2013
6) Постанова НКРЕ  «Про затвердження Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання»; № 900 від 11.07.2013
7) Постанова НКРЕ  «Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання»; № 1009 від 23.07.2013
8) Постанова НКРЕ  «Про застосування стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами»; № 1029 від 26.07.2013
9) Постанова НКРЕ «Про затвердження Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання»; № 1030 від 26.07.2013
10) Постанова НКРЕ  «Про затвердження Порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами»; № 1031 від 26.07.2013
11) Постанова НКРЕ  «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання»; № 1032 від 26.07.2013
12) Постанова НКРЕ  «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо плану роботи ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами з підготовки до переходу до стимулюючого регулювання». № 1109 від 15.08.2013