Для дому Для компанiй
1588
(067)
(050)
210-1588
для стаціонарних
Питання-відповідь

Що відноситься до сфери обслуговування ДТЕК Київські електромережі?

           Мiж енергопостачальною компанiєю i споживачами електричної та теплової енергiї встановлюються так званi «межi розподiлу», що закрiплюються у договорах.

          Так, наприклад, при постачаннi житлових будинкiв та громадських забудов електроенергiєю, межа розподiлу встановлена на вводi електричного кабелю в будинок. Для промислових пiдприємств межа розподiлу встановлюється в договорах згiдно балансової приналежностi. Вiдповiдно здiйснюється й обслуговування.      ДТЕК Київські електромережі обслуговує лiнiї електропередачi, трансформаторнi подстанцiї та iншi електромережi до межi розподiлу. Обслуговування електричних мереж в житлових будинках здiйснюється житлово-експлуатацiйними органiзацiями, а в органiзацiях та на пiдприємствах — спецiальними енергетичними службами.

        Таким чином, ДТЕК Київські електромережі виконує основну функцiю — забезпечення електроенергiєю споживача, а от як нею розпорядитися — це вже функцiї самих споживачiв та комунальних служб мiста. Обов’язки контролю та державного нагляду за режимами споживання електроенергiї покладенi також на
ДТЕК Київські електромережі, в складi якого є пiдроздiл Держенергонагляду.

 

Наскільки корисна ця стаття?
Надзвичайно
корисна
Дуже
корисна
Частково
корисна
Не дуже
корисна
Абсолютно
марна

Чому ця стаття не є корисною? Яку інформацію потрібно додати?

Оберіть потрібний варіант зі списку нижче або поставте відмітку навпроти пункту "Інше", щоб вказати конкретні недоліки цієї статті.

(не обов'язково)
 

Ми отримали Ваш відгук про статтю. Дякуємо!