Для дому Для компанiй
1588
(067)
(050)
210-1588
для стаціонарних
Підтримка клієнтів

Центри обслуговування клієнтів ДТЕК Київські електромережі для юридичних споживачів електроенергії

Для клієнтів-юридичних осіб діють центри обслуговування ДТЕК Київські електромережі, працівники яких допоможуть Вам:

 • здати звіт,
 • отримати рахунок / акт / податкову накладну,
 • отримати акт звіряння / акт прийому-передачі за період,
 • отримати консультацію щодо порядку розрахунків,
 • зробити заявку на виконання робіт з приладом обліку тощо.
Центр обслуговування, до якого Ви можете звернутися, закріпюється за Вашою компанією відповідно до адреси розташування об’єкта електропостачання.

Оберіть мітку на карті, щоб дізнатися графік роботи центру обслуговування клієнтів ДТЕК Київські електромережі або подивіться повний перелік центрів обслуговування.

Звертаємо Вашу увагу на умови договору про постачання електричної енергії, які відповідно до п.5.5 ПКЕЕ, є істотними та обов'язковими:

1. Найменування постачальника електричної енергії та споживача

​Це найменування суб’єктів господарювання. Суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством (ст. 55 ГК України).

В сфері економічної конкуренції:
Суб'єкт господарювання — юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, яка займається діяльністю з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншою господарською діяльністю; будь-яка юридична або фізична особа, яка здійснює контроль над суб'єктами господарювання, група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими.

Поняття суб'єкта господарювання обґрунтоване теорією господарювання, яка виходить з того, що суб'єктами господарювання є учасники господарських відносин, тобто організації та їхні структурні підрозділи. Окремі громадяни, якщо вони здійснюють підприємництво без створення підприємства, також мають визнаватися суб'єктами господарювання, а не суб'єктами цивільного права, як вважалося раніше, хоч їхній правовий статус потребує детального дослідження.

Суб'єктами господарювання є:

 • господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;
 • ​громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.
 1. місце і дата укладення Договору про постачання електричної енергії;
 2. договірні величини споживання електричної енергії, договірні величини споживання електричної потужності (помісячно);
 3. величини дозволеної та приєднаної потужності;
 4. клас напруги споживача за точкою продажу, порядок застосування тарифів на електричну енергію, що використовується на потреби струмоприймачів різних тарифних груп тощо;
 5. режим роботи електроустановки споживача. У разі укладення одного договору про постачання електричної енергії за двома або більше об'єктами споживача значення величин дозволеної та приєднаної потужності, режим роботи електроустановок споживача визначаються за кожним з об'єктів споживача;
 6. значення показників якості електричної енергії;
 7. узгоджений рівень надійності електропостачання (за категорією надійності);
 8. порядок обліку перетікання реактивної електричної енергії, порядок розрахунків за перетікання реактивної електричної енергії (у разі приєднання електроустановок споживача безпосередньо до мереж постачальника електричної енергії за регульованим тарифом);
 9. режими постачання, розрахунковий облік споживання електричної енергії та величини потужності, контролю показників якості електричної енергії, порядок розрахунків за спожиту електричну енергію;
 10. порядок погодження, встановлення, перегляду та коригування договірних величин;
 11. заходи з підтримання стійкості енергосистеми, порядок введення обмежень та відключень при дефіциті енергії та потужності в енергосистемі;
 12. відповідальність сторін за невиконання умов договору та підстави її застосування;
 13. зобов'язання сторін у разі порушення договірних величин;
 14. порядок зняття показів розрахункових засобів обліку, порядок надання та підтвердження інформації щодо даних розрахункового обліку електричної енергії, порядок та строки проведення розрахунків;
 15. строк дії договору;
 16. умови та порядок розірвання договору;
 17. місцезнаходження та банківські реквізити сторін.